Arkeologidagen 2020

På söndag den 30 augusti går årets nationella arkeologidag av stapeln. Runt om i landet erbjuds visningar, besök och digitala arkeologiska upplevelser. Följ med Bohusläns museum på ett återbesök till Marstrand genom våra tre filmer från vårens undersökningar.https://www.raa.se/arkeologidagen/2020/bohuslan/arkeologi-pa-marstrand/

Foto Johan Petersson, Bohusläns museum

Vraket vid Daftö

Arbetet med vraket utanför Daftö camping går vidare. Rapporten ligger för layout, analyser och provsvar har givit resultat.

Platsen för vraket, oktober 2019. Foto @daniellindskog

Vi vet nu att skeppet byggdes någon gång mellan år 1691 och 1706 av västsvenskt eller sydnorskt virke. Tillsammans pekar dateringen, skeppets konstruktion och de föremål som fanns vid och i skeppet på att vraket är ett av de skepp som sänktes av svenska flottan sommaren 1719. Vilket skeppet är står fortfarande inte klart, men med stor sannolikhet rör det sig om ett mindre fartyg som både kunde ros och seglas fram och som ingick i den svenska västkusteskadern. Kanske en halvgalär, en dubbeslup eller en skärbåt.

3D-modell av fartyget av Anders Gutehall

Utifrån dokumentationen av skeppet har en 3D-modell skapats. Modellen har byggts på till en animering. Hur skeppet såg ut i sin helhet kan vi inte veta exakt i nuläget, animeringen är ett rekonstruktionsförslag. Vi hoppas på sikt att kunna fortsätta våra undersökningar i Dafterbukten. Dels för att få mer kunskap om 1700-talets tidiga skeppskonstruktioner och dels för att ytterligare kunna belysa de dramatiska händelseförloppen kring de sänkta skeppen sommaren 1719.

Animering av Studio Jox

Undersökning utfördes av marinarkeologer från Nordic Maritime Group och Bohusläns museum och filmades av Daniel Lindskog. Dokumentationsmaterialet har animerats av Studio Jox. Mer information om Strömstad och händelser under stora nordiska kriget finns på Historiska Strömstad och 1718-kriget, människorna, skottet. Projektet möjliggjordes med stöd av Källvikenstiftelsen och C.J Lindebergs fornminnesfond.

Läs mer om vårt arbete med de sänkta skeppen in inläggen Är du där, Daftö galär?, Slutstation för Pollux, Bellona, Kristiania och Lovisa och Kungens alla skepp.

Arkeologi på Marstrand – kvarteret Korvetten, del 3

Undersökningsytan i kvarteret Korvetten. Foto: Arkeologerna CC BY

Undersökningar på Marstrand är avslutade för den här gången. Nu väntar analyser, registrering och rapportskrivning inne på kontoren i Uddevalla och Mölndal. Innan semestrarna drog igång hann Veronica Forsblom Ljungdahl från Arkeologerna tvätta upp några föremål som berättar mer om livet på Marstrand under 1500-talet.

Föremålen hjälper arkeologerna att placera undersökningen i olika tidshorisonter. De har en tät koppling till människorna som en gång bodde i Marstrand. Någon har tagit dit föremålen, använt dem, händer har hållit i dem. Föremålen har sin egen historia, de har varit i rörelse och har haft ett liv innan de hamnade under Turisthotellet, vid 15–1600-talets stadsgårdar och gator. Vi kan följa föremålen från tillverkning, användning och handel, till nya ägare och återanvändning. De berättar om människors rörelsemönster, socioekonomiska förhållande, konsumtionsmönster, förhållande till omvärlden, om nära och långväga kontakter.

I den tredje filmen om undersökningarna vid kvarteret Korvetten berättar Veronica mer om några av föremålen:

Läs mer om undersökningarna här:

https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2020/04/30/arkeologi-pa-marstrand-kvarteret-korvetten/

https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2020/05/29/arkeologi-pa-marstrand-kvarteret-korvetten-del-2/

Platser att besöka – Blomsholms magnifika kulturmiljö

Stensättningen vid Blomsholm. Foto Bohusläns museum

Vid Blomsholms säteri strax utanför Strömstad ligger Bohusläns kanske mest storslagna fornlämningsmiljö. Här finns Bohusläns största skeppssättning, största gravhög och största domarring, en välbevarad säterimiljö och mycket mer.

Fornlämningsmiljöerna är röjda och väl synliga och det finns iordningsställda vandringsstigar mellan sevärdheterna. Informationsskyltar i området berättar om de olika fornlämningarna, säteriet från 1620-talet och om statarlängan. Och om när den 40 meter långa brigantinen Luren fastnade i forsen när den, tillsammans med 11 andra skepp, skulle dras landvägen från Strömstad till Idefjorden sommaren år 1718. Har du inte möjlighet att åka dit? Vill du kika lite innan besöket eller minnas efteråt i lugn och ro? Vi visar och guidar dig runt området i vår och Arkeologikanalens film:

Platser att besöka – Blomsholms kulturmiljö. Film: Arkeologikanalen och Bohusläns museum

Parkeringsplats finns nedanför skeppssättningen samt en kilometer söderut vid gravhögen Gröne hög. Läs mer om tillgängligheten till Blomsholms kulturmiljö i Tillgänglighetsdatabasen.

Foss kvarnar vid Blomsholm. Foto Bohusläns museum

Läs tidigare inlägg om projektet här:

Platser att besöka – inventering

Platser att besöka – workshops

Platser att besöka – samarbeten

Platser att besöka

Arkeologi på Marstrand – kvarteret Korvetten, del 2

Undersökningen från ovan. Foto Johan Peterson, Bohusläns museum

Under Turisthotellets fundament och de jordmassor som använts till att jämna ut marken kommer spåren av 1500- och 1600-talets Marstrand fram. Stenläggningar, rustbäddar och ränndalar visar var stadsgårdarna en gång låg. Sotsvarta, brända golvytor från stadsbranden 1643 avtecknar sig tydligt och föremålen som plockas upp från de eldhärjade lagren vittnar om brandens dramatik och hettans förödande kraft.

Följ arkeologernas arbete i våra filmklipp på Facebook:

Läs rapporten från förundersökningen av kvarteret Korvetten här

Platser att besöka – inventering

Stora Kornö. Foto Bohusläns museum

Vissa vackra kulturmiljöer nås endast med båt. Så är fallet med Stora Kornö i Lysekils skärgård. Tillsammans med inventerarna från TD tog vi båttaxi från Skalhamn och gav oss ut till ålderdomliga sjöbodar, sekelskiftets sparsmakade snickarglädje, mäktiga klapperstensvallar och den sägenomspunna stenkyrkan.

Läs mer om projektet här:

Platser att besöka

Platser att besöka – samarbeten

Platser att besöka – workshops

Platser att besöka – workshops

Nu under våren har vi arbetat vidare med flera av våra fyrtio fascinerande kulturmiljöer. En av dem är Aspebergets hällristningsområde mitt i Tanums världsarv. Här finns tillgängliggjorda ramper som underlättar ett besök och markerade stigar som visar vägen runt bergets fantastiska bildvärld. Men vad tycker barnen är intressant och spännande här? Vi tog hjälp av Världsarvsförskolans 3-5 åringar och gav oss ut på en kombinerad expedition och workshop.

Barnen fick i uppgift att beskriva de bilder de upptäcker. Hur ser de ut? Vad betyder de? Vad skulle du vilja berätta? Som avslutning fick de fundera över vad och på vilket sätt de skulle vilja berätta om platsen för föräldrar och kamrater? För någon som av olika anledningar inte kan ta sig till platsen? Vi fick många spännande svar och intressanta tankar som vi kommer att ha stor användning av i vårt fortsatta arbete.

Läs mer om projektet här:

Platser att besöka

Platser att besöka – samarbeten

Arkeologi på Marstrand – kvarteret Korvetten

I april och maj undersöker vi tillsammans med Arkeologerna kvarteret Korvetten på Marstrand. Där festpalatset Oscars låg för inte så länge sedan hittar vi nu 1500- och 1600-talets bostadskvarter. Här hoppas vi kunna få reda på hur platsen gick från att vara en obebyggd yta nära hamnen till att vara hus och hem för några av stadens invånare. Följ undersökningen här på bloggen!

Mer om tidigare undersökningar på Marstrand kan du läsa här.

Platser att besöka – samarbeten

Inom projektet Platser att besöka samarbetar Bohusläns museum med en rad experter. Daniel Lindskog filmar några av våra utvalda kulturmiljöer. Tillsammans med kulturföreningen Utopia har vi workshops i tillgänglighet/otillgänglighet. Tillgänglighetsdatabasen inventerar mer än 25 kulturarvsplatser och lägger upp på sin hemsida. Hembygds- och historieföreningar runt om i Bohusläns bidrar med sin kunskap och lokalkännedom. Lärare och elever från förskola till gymnasium hjälper oss att göra platserna pedagogiskt användbara och lustfyllda att lära sig om.

Med drönare över Dårskilds högar, Strömstad
Workshop vid Klosterkullen och Kongahälla i Kungälv tillsammans med Utopia.

TD-inventering på Vrångstad gravfält, Tanum.
Inspelning vid Bro skvalkvarn, Orust tillsammans med Morlanda hembygdsförening.

Platser att besöka

undefinedDårskilds högar

Bohusläns museums projekt ”Platser att besöka – tillgängliga digitala kulturmiljöer” arbetar för att öka tillgängligheten till kulturmiljöer från förhistorisk till modern tid för alla, oavsett funktionsförmåga, med hjälp av digital media och teknik. Under en 4-årsperiod kommer vi lyfta och digitalt tillgängliggöra 40 platser utifrån sina specifika innehåll och förutsättningar.

Just nu är vi ute och filmar in tre platser: Bro skvaltkvarn på Orust, Dårskilds högar och Blomsholm i Strömstad. Här på bloggen kommer du kunna följa arbetets gång. Välkommen ut i kulturlandskapet!

.