Karl XII:s flotta

Stromstad 1700tal

Nu är vi äntligen igång på allvar. Bohusläns museum ska, tillsammans med projektpartners, försöka ge svar på vad som finns kvar av kung Karl XII:s sänkta transportflotta utanför Strömstad i Bohuslän. Projektgruppen består för närvarande av Bohusläns museum, Länsstyrelsen Västra Götaland, Medins biologi AB, Strömstads museum och Strömstads historiska förening.

Annonser