Geofysisk uppmätning av inventeringsområdet på Strömstads redd

Under vecka 22 utförde Medins biologi AB en geofysisk uppmätning av inventeringsområdet på Strömstads redd. Området begränsas ungefär av Furholmen, Björnholmarna och fastlandet. Utrustningen som användes var en sidescan-sonar av fabrikat Edgetech. Uppmätningen utfördes med arbetsfrekvens 450 kHz, men instrumentet har även kapacitet för hela 1600 kHz. Den högre frekvensen planeras att användas i samband med uppföljande uppmätningar, då vi bättre vet var vraken ligger.

MedinsBiologiAB1

Copyright för bilden: Medins biologi AB

Bilden är ett utsnitt från sidecan-sonardatat från vecka 22. Som synes håller datat väldigt hög kvalitet och man kan tydligturskilja två anomalier. Den högra är bekräftad vara ett vrak som omfattar ett cirka 20×8 meter stort område. Vid en första videoinspektion av detta vrak syns minst en kanon och en mängd artilleriammunition (kanonkulor m m). Copyright för bilden: Medins biologi AB.

Medins biologi AB, med Olof, Robert och Per-Anders, genomför den första riktiga geofysiska uppmätningen av det förmodade vrakområdet.

Från denna båt gjordes sonarundersökningen

Från denna båt gjordes sonarundersökningen

 

En sidecan-sonar, med vilken man får högupplösta bilder av bottnen