Marinarkeologi

Bohusläns museum är en av Sveriges största marinarkeologiska aktörer med mer än 15 års erfarenhet. Museet är en av få institutioner i Sverige med kompetens att utföra arkeologiska undersökningar under vatten. Vi utför samma typer av arkeologiska uppdrag inom marinarkeologi som på land.

Vi utför besiktningar, antikvariska bedömningar och registrering av vrak och andra marinarkeologiska lämningar. Vi ger råd vid fysisk planering av vattenområden, och inför exploateringar som t.ex. muddringar, förläggning av sjöledningar och hamnutbyggnader utför vi marinarkeologiska förstudier, granskning av sonardata, utredningar, förundersökningar och undersökningar. Vi arbetar också med vård- och bevarandefrågor rörande fornlämningar under vatten.

Inom den marinarkeologiska verksamheten arbetar för närvarande fyra tillsvidareanställda arkeologer. Samtliga innehar arkeologisk examen med marinarkeologisk eller medeltidsarkeologisk inriktning och har stor erfarenhet av att leda, planera och genomföra marinarkeologiska uppdrag.

Våra marinarkeologer är alla dessutom utbildade yrkesdykare och dykarledare och certifierade inom både lätt- och hjälmdykning. Allt dykeriarbete planeras, riskbedöms och utförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Sedan starten 1997 har vi utfört och avrapporterat mer än 150 marinarkeologiska uppdrag. Dessa har varierat i omfattning, från enstaka dagar med några få personer i fält till flera månader med en personalstyrka på 6–8 personer. Några exempel:

  • Utredningar inför nya broförbindelser över Göta älv (det s.k. Västsvenska paketet). Uppdragsgivare: Göteborgs stad och Trafikverket
  • Förundersökning av fartygslämningar och brygglämningar vid Nya Älsvborgs fästning med anledning av planerad hamnutbyggnad. Uppdragsgivare: Götebogs hamn AB
  • Förstudie och utredningar inför ny gasledning mellan Norge och Halland (Skanled). Uppdragsgivare: Swedegas AB och Gassco A/S
  • Förstudier inför sjöförlagd högspänningskabel mellan Norge och Bohuslän (Sydvästlänken). Uppdragsgivare: Svenska Kraftnät
  • Undersökning av utkastlager och fiskeanläggningar från äldre stenålder i Motala ström med anledning av ny järnvägsbro. Uppdragsgivare: Trafikverket
  • Medverkan i undersökning av vraken efter två örlogsfartyg inför planerad väg- och järnvägsförbindelse över Femern bält, under ledning av danska Vikingeskibsmuseet och Archäeologisches Landesamt Schlesvig-Holstein. Uppdragsgivare: Femern A/S

Rapporter från tidigare utförda undersökningar finns som nedladdningsbara Pdf-filer på www.bohuslansmuseum.se/rapporterbm (skriv ”marinarkeologi” i sökfältet)