Vår praktikant Maja Gustafsson fortsätter att rapportera från förundersökningarna i centrala Uddevalla:

Något högre upp längs Bäveån har ett nytt schakt grävts. Här fanns rester av brädor, antagligen i ek. Bränderna som härjat i staden under historien är mycket påtagliga i arkeologin. I alla schakt vi grävt syns åtminstone ett brandlager. Översta bilden visar bränt trä och spår av bränderna. Bilden nedan visar en tegelsten med handavtryck. 

Schakt vid Bäveån som visar brandlager                                         Tegelsten med handavtryck

Vi har också grävt ett schakt i kvarteret Åberg där den gamla järnaffären en gång stod. Här syns tydliga brandlager från både år 1806 och längre ner från år 1690. Bilden visar en bräda som kan ha varit en del av en plank-brygga som synts under tidigare arkeologiska undersökningar i samma område. 

Del av plankbrygga i kv Åberg