Nya titthål in i Uddevallas äldsta historia

Under några veckor i september gör vi arkeologiska förundersökningar mitt i centrala Uddevalla kring Bäveån. Vår praktikant Maja Gustafsson är med och rapporterar från grävningen:

Detta är torsdagens resultat från den södra sidan av Hamngatan. Schaktets nedre sida, på bilden, visar en väg från 1700-talet med en ränna som leder ner till ån och den övre delen visar vad som troligtvis är en tidigare väg från 1600-talet. Trasiga kritpipor och keramikskärvor fanns i lagren.cof