Glappet mellan då och nu

Som ett post scriptum på min förra blogg om trankokerier på Säby ö  (Peak oil) hittade jag några närmast unika foton från just ett trankokeri vid Skärhamn, Tjörn. En handfull foton visar ”Strandbergs trankokeri” med ångande trankittlar, oljefat, en stor stack med brännved och utskeppningsbryggor. Kittlarna står under bar himmel och betjänas av män med långa slevar. På ett av fotona syns en mindre byggnad, ett förråd får man förmoda.  Till bilderna följer en förhållandevis fyllig notering om återgivna personer: Johan Dahlgren (anställd), med vita skjortärmar ägaren Johan Eriksson, som var uppklädd dagen till ära, köpare av tran var på besök från Göteborg, en av dessa tog fotot. Pojken är Fritz Dahlgren, son till Johan Dahlgren, född 1892, död 1956. Ägaren Johan Eriksson hade övertagit trankokeriet av sin svärfar Olof Andersson (Ole Annersa) och överlät det senare till sin svärson Oskar Strandberg som hade det 1913-1920. Han drev det sedan tillsammans med sönerna Erik och Yngve till 1930 då sönerna övertog det och hade det till 1940 då råvarorna tog slut på grund av kriget. Man kokade tran av långans lever. 

S14UM_UMFA53028_0002_litejpg

Strandbergs trankokeri, omkring sekelskiftet 1900. DigitaltMuseum, umfa53028.

Det som är fängslande med dessa foton är dels dokumentationen av en verksamhet som hade sin höjdpunkt under 1700-talets stora sillfiskeperiod, dels för att fotona är från sekelskiftet 1900. Medan 1900-talets senare del för det flesta av oss fortfarande är i mannaminne, så har sekelskiftet 1900 väldigt nyligen förpassats till den förra generationen; med världskrig, spanska sjukan och lantbrukets enskifte. Den på alla vis analoga världen men på tröskeln till moderniteten. Fritz Dahlgren, pojken på bilden, fanns med oss till och med 1956, året innan Sputnik kom i omloppsbana. Han fick aldrig njuta av folkhemsbygget, bara slitet. Verksamheten på fotona är därför något så udda som både historia och i någon mån vår samtid, eller i glappet mellan då och nu. 1900-talet kan ha denna effekt, liksom ett svart hål som förvränger tiden, eftersom samhällsutvecklingen i åtminstone de nordiska länderna har varit utan historisk motsvarighet. Från ett agrart, glesbefolkat och lågindustrialiserat Sverige till en högteknologisk välfärdsstat under bara ett sekels tid. Men kanske är dåtiden bara ett strömavbrott bort?

Webportalen DigitaltMuseum erbjuder gratis tidsresor med bland annat historiska foton. Inte minst från Bohuslän finns en uppsjö bilder att drunkna i, som våra envetna och duktiga kollegor har registrerat och digitaliserat. Ta för er bara!

Thomas Bergstrand, arkeolog

Annonser