Provundersökning på Mollön, Orust kommun

Under vecka 21 utför arkeologer från Bohusläns museum i samverkan med Föreningen Mollösunds museisektion en provundersökning av en byggnadslämning på Mollön. Syftet med undersökningen är att försöka datera och funktionsbestämma lämningen som varken är känd i den lokala traditionen eller finns utmärkt på några historiska kartor. I anslutning till undersökningen kommer visningar att arrangeras för allmänheten söndagen den 29 maj. För den som inte har egen båt sker överfart från Larssons fisk i Mollösund kl. 10.00, 12.00 samt vid intresse även kl. 14.00. Anmälan görs till gunnar@makeriet.se eller Ann-Sofie Bernhardsson (0705-72 14 69) senast 27 maj.

20140830_132642

Den ”mystiska” byggnadslämningen på Mollön. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Annonser