Domestic Life in the Tanum Rock Carving Area

Domestic utsida

Efter många år av forskning och väntan finns nu slutresultaten av de stora undersökningarna som gjordes för väg E6 norr om Tanums världsarv. Publikationen ”Domestic Life in the Tanum Rock Carving Area – Settlements, Graves and Rituals in the Vicinity of the World Heritage Rock Carvings of Tanum” eds Håkan Petersson & Christina Toreld finns nu i tryck och till försäljning på Bohusläns museum och Vitlycke Museum.

Tanum 539 flyg

Utgångspunkt i studien är Tanum 539 – fornlämningen som växte. Från att registreras som ensamliknande stensättning vid fornminnesinventeringen, till att efter två omgångar av arkeologiska undersökningar under 1990-tal och 2000-tal bli en komplex lämning med gravar och bosättningar från senneolitikum till äldre järnålder. I studien ingår också de kringliggande fornlämningarna som undersöktes i samband med utbyggnaden av väg E6.

539 svärd

klövspårI boken finns nio artiklar som utifrån olika teman kastar ljus över brons- och järnåldern i norra Tanum.  Hur användes och uppfattades landskapet av bronsålderns människor? Återanvändes stenålderns verktyg av flinta? Vad visar alla de keramikskärvor som lämnats kvar åt eftervärlden? Kan man se spår av fester och matritualer efter tusentals år? Är hällrist-ningarna vid gravarna och boplatserna rituella eller inte?  Påverkades bronsålderns Tanumsbor av de klassiska medelhavskulturerna? Hur ska man tolka alla stenkonstruktioner? Hur gräver man ut stensättningar på bästa sätt och hur har arkeologin förändrats under de år som Tanum 539 varit i fokus?

SONY DSC

Artiklarna i boken är förutom redaktörerna författade av Oscar Ortman, Jonas Svensson Hennius, Nina Balknäs & Niklas Ytterberg, Robert Hernek, Torbjörn Brorsson, Andreas Toreld, Mattias Öbrink, Katarina Streiffert Eikeland. Engelsk översättning Judith Crawford, layout och redigering Lisa K. Larsson.

Annonser