Nordens Pearl Harbour

Under slutet av mars månad kommer vi ta ett nytt steg i utforskningen av Bohusläns mer mörka historia. Som tidigare bloggats om ryms Nordens Pearl Harbour på vår egen bakgård. En svensk örlogseskader från Stora nordiska kriget (1700-1721) ligger sedan snart 300 år ramponerad vid Marstrand och Strömstad. En händelse som helt saknar motstycke under den långa period då Sverige var en europeisk militär stormakt. Tidigare har vi inventerat och undersökt en del av vraken i Marstrand, och nu har tiden blivit mogen att koncentrera sig på Strömstad.

Historieskrivningen säger oss att den svenska krigsmakten lät sänka fjorton av sina egna transportskepp och ett antal mindre örlogsfartyg vid Strömstad sommaren 1719. Fartygen var lastade med arméns artilleri och annan utrustning som skulle föras tillbaka efter det norska fälttågets avslut vintern 1718. Kungens död vid Fredrikstens fästning i Østfold var början till slutet för det karolinska enväldet. Mycket av detta är förstås historisk skåpmat men få har vetskap om krigets spår i landskapet och vilka möjligheter lämningarna ger oss att berätta en gammal historia på nytt. Många av krigets lämningar ligger rakt framför ögonen på oss, andra kräver lite mer för att avslöjas. Vad gäller Strömstad så ruvar staden på både lättillgängliga försvarsställningar liksom bortglömda vrak i hårt trafikerade farleder.

Featured image

Ett samtida plakat som prisar de dansk-norska segrarna vid Strömstad, Marstrand och Göteborg sommaren 1719. Bild KB Köpenhamn.

Vi har en intrikat uppgift framför oss att besiktiga cirka 130 stycken så kallade sonarindikationer. En del av dessa “bilder” kan utgöra just vrak, eller delar därav, från sänkningen år 1719, andra är det förmodligen inte. Det finns bara ett säkert sätt att skilja agnarna från vetet: att besiktiga var och en, eller åtminstone de som vi bedömer har störst potential. Ett litet fåtal är uppenbarligen vrak medan andra är mer obskyra och svårbedömda.

Featured image

Annonsering om planerade dykningar på Strömstads redd i Sjöfartsverkets publikation Ufs. Området trafikeras av tre färjerederier och annan nyttotrafik vilket gör det svårt att jobba ostört. Vattendjupet för de planerade dykningarna varierar mellan cirka 15 och ned till 25 meter.

De stundande dykningarna kan genomföras tack vare stöd från Carl Lindebergs fornminnesfond och sammantagna ansträngningar från projektgruppen, som består av Bohusläns museum, Medins Havs och vattenkonsulter AB, Länsstyrelsen och Strömstads historiska förening. Värt att framhålla är även samarbetet med Kustbevakningen; KS Lysekil och Strömstad.

Resultaten presenteras inom kort här på Bohusläns museums blogg. Lite snabbare men kortare inblickar i våra dykningar under vecka 13 kan du följa på projektets Fb-sida: https://www.facebook.com/pages/Karl-XIIs-flotta/811943718815661

Thomas Bergstrand, Bohusläns museum

Annonser