1718

Vi närmare oss ett 300-årsminne som flera kulturhistoriska institutioner och föreningar har anledning att hantera. 2018 kommer Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning att uppmärksammas, inte bara för att kungen stupade utan även för att Sveriges tid som europeisk stormakt gick mot sitt slut med denna händelse. Den norska museikonstellationen Østfold museene har redan i år tagit initiativet till att kraftsamla museer och föreningar i Norge, Sverige och Danmark för uppgiften. Under arbetsnamnet Det stora fallet hölls nyligen, 24-25 februari, en första workshop på Fredrikstens fästning i Halden, med representanter från flera håll.

IMG_1428

Minnesmonumentet över en stormaktskung, vid Fredrikstens fästning i Halden. Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.

 

Arbetet har nu startat att vaska fram teman som ska forma verksamheter under de kommande åren, fram till crescendot 1718. Från Bohusläns museums sida ser vi stora möjligheter att förmedla alla de spår, på land och på havsbottnen, som det Stora nordiska kriget efterlämnat i Bohuslän. Utöver att ge nya inblickar i den svenska karolinerarméns två norska fälttåg (1716 och 1718) hoppas vi även skapa angelägna infallsvinklar för vad dåtidens militärstat har haft för effekter på nutidens demokratiska samhällssyn i Norden.

Thomas Bergstrand och Linnea Nordell, Bohusläns museum

Annonser