Båt på båt

IMG_1409

Under en dag i februari gav vi marinarkeologisk handräckning åt hamnchefen i Marstrand. Färjans tilläggning på Koön ska förbättras och eftersom det är Marstrand så ändar det lätt i arkeologiska spörsmål; så också denna gång. Ett cirka 20 meter långt vrak efter ett kravellbyggt fartyg daterat till mitten av 1600-talet ligger delvis under färjans tilläggning (RAÄ Marstrand 107). Båt på båt så att säga. Vraket påträffades av Bohusläns museum 1997 i samband med en marin utredning, och det stod tidigt klart att lämningens bevarande var starkt hotad (bild 1). Färjans propellerströmmar hade steg för steg eroderat sedimenten och blottlagt fartygskonstruktionen och fynd. 1999 genomfördes en skyddstäckning bestående av sand, markduk och sten. Med tillsynen av skyddstäckningen har det emellertid varit lite så och så, varför vår återkomst på plats var efterlängtad.

(Foto p345 helsida)

Bild 1. Ur arkivens gömmor har vi fiskat upp denna översiktsplan från 1999. Plandokumentationen av vraket är georefererad till fastighetsekonomen. Vraket är överbyggt av en arm med dykdalber och tvärs över löper även en el-/telekabel. Den nu aktuella tillbyggnaden består av en dykdalb som markeras med en röd kvadrat.

Att jobba vid ett färjeläge är ingen okomplicerad arbetsmiljö. Trots reducerad färjetrafik under delar av dagen blev det många start, stopp och kall väntan. Men slutligen hade vi rivit av ännu en avgränsande förundersökning. Byggprojektet kan tuffa på enligt hamnchefens plan och vi har lagt ytterligare kunskap om Marstrands marin kulturmiljö till kontot. Den 16 år gamla skyddstäckningen visade sig ha åldrats med bravur. Stora delar är fortfarande i gott skick, medan mindre ytor inom kort bör bättras på. Bland annat har särskilt exponerade delar av markduken blivit oroande trådsliten, vilket är ett viktigt lärospån för framtida fornvårdsmetoder (bild 2).  Dags för lappa och laga.

DCIM100MEDIA

Bild 2. Detalj av skyddstäckningen där markduken (geotextil) är trådsliten.

Se mer av skyddstäckningen?

 

Thomas Bergstrand, Bohusläns museum

Annonser