Om en hällkista i Ödsmål

Alla de döda i Hölingegrava

På 1920-talet for John Hallin mellan gårdarna i Bohuslän och upptecknade folkminnen, spökhistorier, talesätt och annat matnyttigt. 1923 mötte han 54-årige Karl Olsson från torpet Lund i Ödsmål som visade honom en hällkista vid torpet Varpet. Karl visste att berätta att två vallhölingar (vallpojkar) från Gamleberg och Korsgården en gång gick vall här, ”men blevo oeniga, enär de ‘tyckte om’ samma tös, och slogo ihjäl (kullvarpa=föllo omkull) varandra”. De skall därefter ha begravts i hällkistan, som i folkmun blev kallad Hölingegrava.

Featured image

Herdepojkar och megalitgravar, uppenbarligen ett tema genom historien. ‘Den lille vogterdreng’ av Carlo Dalgas (ca 1840), Nationalmuseet, Köpenhamn. [Public domain], via Wikimedia Commons.

Vandringssägner som dessa är vanliga ute i nejderna och har växt fram när man inte riktigt vetat hur man ska förklara saker man stött på i skog och mark. Då som nu tycks man haft en förkärlek till berättelser om kärlek och ond bråd död, gärna i kombination. Hölingegrava har man uppenbarligen känt till länge, själva torpnamnet Varpet anspelar på röse, eller stenhög.

Hällkistor, ben och en gånggrift på Tjörn

I hällkistor, som är en gravtyp som dateras till yngre stenålder, är gängse förväntning annars att man hittar döda som är betydligt äldre än så, i runda slängar fyratusen år äldre. Just i hällkistan Hölingegrava har man påträffat ben, vilket är ovanligt i Bohuslän på grund av dåliga bevaringsförhållanden. Dessa ben togs dessvärre inte om hand och är idag bara en notis i registret. Det är mest sannolikt stenåldersben, men historien om sentida återbegravningar i hällkistan är seglivad, enligt en annan utsaga är det två syskon som begravts där efter en drunkningsolycka. Hur det förhåller sig vet vi inte eftersom hällkistan aldrig har undersökts.

Hölingegrava heter i fornminnesregistret RAÄ Ödsmål 165:1 och beskrivs som en hällkista i stensättning. I början av 1900-talet beskrevs den som skadad och tidigare täckt av ett röse, och hundra år senare var den nästan överväxt. Idag ligger den på ett gammalt gärde. Under 2015 ska man gräva för en VA-ledning förbi graven och vi får åka ut och se om några förhistoriska anläggningar eller fynd dyker upp.

Vi har varit ute förr på liknande uppdrag. När vi 2012 grävde invid gånggriften Gullhögen i Valla på Tjörn hittade vi en hel gropkeramisk boplats i anslutning till graven. Megalitgraven fanns där före boplatsen. Att bosätta sig invid denna var garanterat ett medvetet val.

Featured image

Gullhögen Valla 98 med sin centrala kammare och kvarvarande sidoblock och takblock. Foto Niklas Ytterberg (Bohusläns museum). [CC BY 2.5 SE]

Eftersom VA-dragningen givetvis inte går tvärs genom hällkistan, lär vi inte få ett slutgiltigt svar på om de gamla stenåldersmänniskorna fått dela sin sista vila med några vallpojkar, eller drunknade syskon, från vårt eget tidevarv.

John Hallins uppteckningar kan man hitta på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg (Västsvenska folkminnesföreningen accessionsnummer 801).

Av Magnus Rolöf

Annonser