Utgrävningar på Koön, Marstrand

Den senaste veckan har vi undersökt ytterligare ett antal anläggningar i form av härdar, gropar och stolphål. Vi har även påbörjat undersökningar av fyra stora anläggningar, vilka har bedömts vara hyddlämningar. En av dem kan dock eventuellt visa sig vara ett grophus. Dessa konstruktioner är belägna längs med och nära den bäck som löper genom området.

Bild 2

Bild 1

Översiktsfoton av anläggningar i form av hyddor eller grophus.

I anläggningarna har det så här långt påträffats framför allt fynd av flinta och bergart, kvarts, slipstenar och pimpsten. I en av anläggningarna framkom även fragment av obränt ben. Arbetet med dessa konstruktioner har bara påbörjats, så frågan är vad vi kommer att finna framöver.

Joakim Åberg

Annonser