Marinarkeologer redo för nya utmaningar

Bohusläns museums marinarkeolog Matthew Gainsford väntar på att få kliva in i dykarklockan. Han flankeras av dykinstruktören Robert Venema. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Bohusläns museums marinarkeolog Matthew Gainsford väntar på att få kliva in i dykarklockan. Han flankeras av dykinstruktören Robert Venema. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Bohusläns museums marinarkeologer har under flera års tid arbetat intensivt med dyksäkerhetsfrågor. Detta arbete hänger till viss del samman med de senaste årens förändringar av regelverket kring yrkesdykning, men det ingår också i en större strategisk satsning på kompetensutveckling för museets dykande arkeologer. Målsättningen är att marinarkeologerna i slutänden ska ha utbildning och kompetens för att kunna ta sig an marinarkeologiska uppdrag i alla typer av miljöer – även på lite större vattendjup.

Dykarklockan på väg ned i vattnet. På bilden syns dykinstruktören Per Almbratt. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Dykarklockan på väg ned i vattnet. På bilden syns dykinstruktören Per Almbratt. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

I veckan som gick togs ytterligare ett viktigt steg i denna riktning då tre av museets marinarkeologer – Thomas Bergstrand, Matthew Gainsford och Staffan von Arbin – genomgick utbildning i dykning med så kallad våt dykarklocka och varmvattendräkt. Utbildningen arrangerades av Yrkesdykarskolan Göteborg och var förlagd till dykarskolans lokaler i Svanesund på Orust.  Förutom utbildning på de dyk-, hydraul- och varmvattensystem som användes under kursen lades stor vikt vid att öva olika nödscenarier.

Marinarkeologen Thomas Bergstrand framför den dykpanel som förser dykarna i dykarklockan med andningsgas. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Marinarkeologen Thomas Bergstrand framför den dykpanel som förser dykarna i dykarklockan med andningsgas. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Efter genomförd utbildning är nu tre av museets fyra marinarkeologer certifierade till IDSA Level 3 (IDSA = International Diving Schools Association, en internationell utbildningsorganisation inom yrkesdykning). Det innebär att de är behöriga att utföra så kallad off shore-dykning med hjälm och navelsträng (gasförsörjning från ytan) ned till 50 meters djup, liksom dykning med våt klocka och varmvattendräkt. Bohusläns museum står därmed väl rustat inför kommande satsningar på exempelvis havsbaserade vindkraftsparker och liknande storskaliga byggprojekt ute till havs.

Staffan von Arbin.

Annonser