Nya rapporter online!

Alla våra rapporter finns att ladda ned här: http://www.bohuslansmuseum.se/rapporterbm. Vi har just publicerat ett antal rapporter som rör både land- och marinarkeologi.

Håll till godo!

BM_Rapport_2014_33

Undersökning av en aktivitetsyta från sen förromersk järnålder

BM_Rapport_2014_35

Marinarkeologisk utredning

Annonser