Vecka 2 – Fortsättning AU/FU Stockholm

 

Teamet var tillbaka i Stockholm för att fortsätta den marinarkeologisk utredning mellan Strömbron och Beckholmen, och för att påbörjar en förundersökning mellan Skeppsholmen och Blasieholmen.

Under tisdag och onsdag stökade teamet av de sista indikationerna. Vid det första indikationsdyket hittade vi en flätad korg av rotting. Tidigare har Sjöhistoriska museet under en förstudie hittat minst åtta likadana korgar vid Beckholmen. Korgarna har förmodligen använts för att transportera kol och koks till ångbåtar.

korgen

På onsdag påträffade vi en bryggliknande lämning. Lämningen bestod av grupper med stående och liggande kvadratiska pålar som reste sig max 2,5 meter ovanför bottnen. Med hjälp av en hydraulisk kedjesåg sågades fyra prov för årsringsdatering.

brygga

Också på onsdag och vid den sista och djupaste indikation vid södra Skeppsholmen hittade vi något annat spännande. Denna indikation bestod av dumpad sten i olika fraktioner. Detta dyk, med sitt relativt ringa djup (14m), var enligt dykaren som ett nattdyk; det ser man på bilden.

stenkonk

Torsdag och fredag började teamet med en okulär avsökning av förundersökningsområdet mellan Skeppsholmen och Blasieholmen. Sikten och strömmen var ganska okej dock försvårades dykningarna av alla äldre pålar, dykdalber och förtöjningar. Till slut började det flyta på och vi lyckades bocka av det som skulle göras. Under avsökningen påträffades flera pålar som förmodligen har några år på nacken. En liten eka påträffades också. Denna lämning syntes inte på den tidigare sonardatat. Eken ligger på den befintliga vattenledning som syns på vår scanning sonar bilden nedan.

eka scanning

Avsökningen på fredagen nådde fram till den gamla brolämningen som förundersöktes redan i slutet av 1990-talet. Under dyket påträffades pålar från den äldre Skeppsholmsbron.

Annonser