Utgrävning av Sandby borg på Öland

Bakgrund

Att Sandby borg på Öland är en spektakulär arkeologisk fornborg har nog inte undgått många. Intresset för borgen är enormt, bara i år så har två inslag om densamma visats i ”Vetenskapens värld” på Svt (se till exempel http://www.svtplay.se/video/1803080/vetenskapens-varld/avsnitt-4). Journalister och nyfikna civilpersoner besöker flitigt borgen under utgrävningarna. Det hela började när arkeologer 2010 fick uppdraget att metalldetektera borgen och gräva upp eventuella metallfynd på grund av att borgen tros ha blivit utsatt för plundring i modern tid. Inte mindre än fem exceptionella smyckesgömmor hittades gömda i husgrunder inuti fornborgen! Dräktspännen och pärlor vittnar om stora rikedomar och nära kontakter med det då romerska medelhavsområdet.

Översikt

Översiktsbild från sensommarens utgrävning. Huset som grävdes ut ligger i borgens västra del. Foto: Sebastian Jakobsson

2011 började Kalmar läns museum företa småskaliga utgrävningar av borgen som stammar från 400–500-talet e.Kr. Förvåningen och fasan när man insåg att det låg döda människor på golven inne i husen var stor. Till synes så har borgens invånare slagits ihjäl under ett oväntat anfall, ett av skeletten uppvisar flera dödande hugg på kraniet! Av de 10-tal individer som har grävts ut så har till synes ingen flyttats från den plats där personerna dog.

Bohusläns Museums deltagande

Nytt för i år är att Bohusläns Museum samarbetat med Kalmar läns museum vid sensommarens utgrävning i Sandby borg. En två veckor seminariegrävning med elva arkeologistudenter från Linnéuniversitetet genomfördes. Osteologen Clara Alfsdotter från Bohusläns Museum deltog under utgrävningen för att hantera eventuella skelettfynd.

På golvet i mittdelen av huset som var detta års undersökningsobjekt stötte vi sent under den första utgrävningsveckan på ett par mänskliga fötter. Efter varsam rensning kunde konstateras att det var ett nästintill komplett skelett som låg över en eldstad i huset. En första osteologisk bedömning i fält ger vid handen att individen var en äldre man med en kroppslängd på dryga 1,70 meter.

skelett

Skelettet ligger på mage med vridna ben. När individen varsamt tagits upp blev tydligt att kroppen fallit i en stor eldstad i husets mitt. Foto: Sebastian Jakobsson

ArkeologiFotografi

Mannens välbevarade underkäke och tänder ger viktig osteologisk information. Tänderna var mycket slitna och tandbenet har reducerats vilket indikerar att mannen var vid hög ålder när han dog. Foto: Daniel Lindskog

Skelettet låg i ett läge som vittnar om att mannen troligen har fått ett slag från vänster vilket medfört att han fallit med vridna ben och landat på mage över eldstaden där han blivit liggande. En mer utförlig tolkning och osteologisk analys av skelettet kommer under hösten att genomföras av Bohusläns Museum på uppdrag av samarbetspartnern Kalmar läns museum.

För mer information om alla spännande upptäckter från Sandby borg, besök http://www.sandbyborg.se/

Annonser