Hedvigsholmen AU

Hedvigsholmen AUVecka 36 var Matt, Delia och Staffan återigen i Marstrand (vid Hedvigsholmen) för ännu en utredning. Teamet hade höga förhoppningar eftersom vi oftast påträffar någon form av lämning vid Marstrand. Men denna utredning gav magert resultat. Vi påträffade lite rester efter kulturlager och barlast men inget mer omfattande. Området har använt i sen tid som bland annat varv.

Annonser